Đôi khi hơn chục tia sét đánh Mo Fan cùng một lúc

TULAR:
Ai đó thù địch với bạn hoặc tấn công trực tiếp

Đặc biệt là bọn cặn bã xã hội tìm đến cái chết để chọc tức pháp sư

TULAR:
Thật vui nếu có ai đó cùng mình đi dạo Hồ Tây

từ đó nó mang đài phun nước của các pharaoh đến Kim tự tháp Menkaura

TULAR:
Điều này chứng tỏ con người là chủ nhân của thế giới này

Bạn có bất kỳ đơn đặt hàng! nhân viên giám sát đứng thẳng dậy và hỏi

TULAR:
Đặc biệt là một người như Mo Fan, người được sinh ra với năng khiếu kép! !

Yếu ớt liếc nhìn Triệu Noãn Noãn đang nói chuyện phiếm.

TULAR:
Còn bao nhiêu nhân viên của Giáo hội Đen hơn tôi đã giết

Ai đó đã đánh cắp năng lượng của lõi của bùa mê! ! Lưu Triệt tuyệt vọng nói!

TULAR:
Được hỗ trợ bởi hơn chục cây cột được dựng lên từ lòng suối